Wednesday, 21 October 2020


Kube/Cube
Oil/canvas, 136x126 cm, Lars Buchardt 2019


EYE-CATCHING AND IRRATIONAL


It is important that the paintings “make sense”, i want to see a visual whole that is immediately striking. A finished, well rounded unity. An armored and perfect autonomy.


This is impossible, and it is therefore important that the paintings in another sense do not “make sense” at all. Human consciousness does not grasp unity and wholeness, ideas like these can at the most be stacked up as impressive scaffolds that invariably fall apart over time, in time.


Buildings, rooms, domesticated landscapes, cities, stacked objects, scaffolds, monuments, space junk, towers, corners, basements, stairs, tunnels and corridors, elevator shafts, endless architecture.


Nature covered or annexed by culture, if anyone can see any crucial difference between the two - it is becoming increasingly meaningless to always think in opposites. Where would you draw the line?


LB, 2020


Please see works here:

https://www.instagram.com/lars_buchardt/


IØJNEFALDENDE OG IRRATIONELT


Det er vigtigt at malerierne “går op”, jeg vil se en visuel helhed, der er umiddelbart slående. Eye-catching. En færdig, afsluttet, autonom enhed. En pansret og perfekt selvstændighed. 


Det er umuligt, og det er derfor vigtigt at malerierne, i en anden forstand, overhovedet ikke går op. Den menneskelige bevidsthed rummer ikke enhed og helhed, den slags ideer kan højst stables op i imponerende stilladser. De falder med usvigelig sikkerhed sammen over tid, i tid


Bygninger, rum, domesticerede landskaber, byer, opstablinger, stilladser, monumenter, space junk, hjørner, kældre, tårne, trapper, tunneller og korridorer, elevatorskakter, endeløs arkitektur.


Natur overlejret eller annekteret af kultur, hvis man ellers ser nogen afgørende forskel på natur og kultur - det er efterhånden mere og mere meningsløst altid at tænke ved hjælp af modsætninger. Hvor trækker man grænsen?


LB, 2020


Se værker her:

https://www.instagram.com/lars_buchardt/




                                                    Ingen titel/No title, acrylic/oil/canvas, Lars Buchardt,2020






No comments:

Post a Comment