Thursday, 29 October 2020

Art is always ahead of, always greater than, and always in excess of its interpretations.


A society without respect for subjectivity and human autonomy, integrity and agency, is a nightmare, and in such a society there would be no art, only agitation and propaganda.


Art is political. By definition.


Art is made by individuals, subjects and egos for individuals, subjects and egos in a human community.


This is how it offers resistance.


LB


Kunsten er altid forud, altid større, og altid i suverænt overskud i forhold til fortolkningerne.


Et samfund uden respekt for subjektivitet og menneskelig selvstændighed, integritet og agens som helt essentielle begreber, er et mareridt, og i et sådant samfund ville der ikke findes kunst, kun agitation og propaganda. 


Kunst er politisk. Pr. definition.


Kunsten laves af individer, subjekter og egoer, og for individer, subjekter og egoer i et menneskeligt fælleskab.


Det er sådan den yder modstand.


LB

 

No comments:

Post a Comment